Η Εταιρία μας

Η εταιρεία μας SMARTNERGAS A.E. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας, βιομηχανικά, μηχανολογικά έργα πάσης μορφής με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, ατμού, ανοξείδωτων δικτύων τροφίμων, κλιματισμού κλπ. με μεγάλη λίστα συναφών έργων. Επίσης κατασκευάζουμε πρατήρια υγρών καυσίμων και AUTOGAS τοποθετόντας τις κορυφαίες δεξαμενές HIMMASH και αντλιακά συγκροτήματα CORKEN Αμερικής που αντιπροσωπεύουμε για την Ελλάδα.

Διαθέτουμε πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση αυτών των έργων και τα απαραίτητα συνεργεία, με πιστοποιημένους συγκολλητές και βιομηχανικούς τεχνίτες καυστήρων.

 Για τα έργα φυσικού αερίου ή υγραερίου αναλαμβάνουμε μελέτες (ή έλεγχο της υπάρχουσας μελέτης στη φάση της κατασκευής) κατασκευή του έργου, πιστοποίηση του έργου, διεκπεραίωση φακέλου στην ΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ – Πολεοδομία – Πυροσβεστική και πλήρη παράδοση έργου με εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη.

Για τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζεστε για την αξιολόγηση των προσφορών μπορούμε να σας στείλουμε τα παρακάτω:

  • Λίστα με την χώρα προέλευσης των κυριοτέρων υλικών του έργου.
  • Λίστα σύνθεσης του συνεργείου κατασκευής του έργου και μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Πιστοποιητικά συγκολλητών μεταλλικών σωλήνων και σωλήνων ΡΕ .
  • Πιστοποιητικά μηχανών συγκόλλησης μετάλλων – πλαστικών σωλήνων ΡΕ.
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Ακόμα είμαστε πιστοποιημένοι κατασκευαστές μεγάλων βιομηχανικών έργων υγραερίου της CORAL GAS  και της PETROGAZ  των μεγαλύτερων εταιριών του χώρου με τις αυστηρότερες προδιαγραφές  ασφαλείας.

Copyright © 2011 SMART ENERGAS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.