NEA > ISOLOGIMOS 2012


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
SMART ENERGAS AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 58896204000
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΝΙΑΤΗ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 999126819
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1,Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως 6.143,08 3.071,54 3.071,54 6.143,08 3.071,54 3.071,54 Ι. Κεφάλαιο
6.143,08 3.071,54 3.071,54 6.143,08 3.071,54 3.071,54 1.Εταιρικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό 4.480,57 4.480,57
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις 2.079,59 1.939,87 139,72 2.079,59 1.523,95 555,64 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 69.333,70 67.213,49
5. Μεταφορικά μέσα 9.080,67 6.219,27 2.861,40 8.580,67 4.432,18 4.148,49 2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -17.195,14 -22.101,80
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 18.259,60 17.638,16 621,44 17.139,28 16.576,59 562,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV+AV) 116.619,13 109.592,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 29.419,86 25.797,30 3.622,56 27.799,54 22.532,72 5.266,82
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 6.694,10 8.338,36 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ι. Αποθέματα 194.681,64 195.361,29 2.Δάνεια τραπεζών 188.550,59 0,00
Σύνολο αποθεμάτων 194.681,64 195.361,29 188.550,59 0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Πελάτες 194.014,94 328.159,16 1. Προμηθευτές 78.126,95 91.440,85
2α.Επιταγές εισπρακτέες 138.915,46 183.356,86 2α. Επιταγες πληρωτεες 184.496,69 138.223,30
Επιταγές εισπρακτέες εγγυήσεων σε τράπεζες 132.903,92 0,00 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 186.310,30 319.123,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 12.000,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 178.247,07 115.993,21
Σύνολο απαιτήσεων 344.930,40 477.834,32 511.516,02 511.516,02 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9.666,08 16.244,30
ΙV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές διάφοροι 38.079,22 21.427,73
1. Ταμείο 201.947,87 46.038,60 674.926,31 702.453,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 50.521,67 1.599,58
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)
11.Χρεωστες διάφοροι 33.192,78 31.859,03
Σύνολο διαθέσιμων 285.662,32 79.497,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) 958.178,28 786.374,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Εξοδα επομενων χρησεων 15.223,65 15.223,65 17.332,64 17.332,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 980.096,03 812.045,52 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) 980.096,03 812.045,52
Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΟΥ Α ΤΑΞΗΣ 17763
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12- 31.12.12) ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011
ΧΡΗΣΗ 2012
ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήεσως 7.694,16 -17.195,14
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.031.043,06 951.664,76 Υπολοιπο αποτελεσμάτων προηγουμ.χρήσεων 50.018,35 68.405,87
μείον: κόστος πωλήσεων 964.087,42 780.585,78 ΣΥΝΟΛΟ 57.712,51 51.210,73
ΜΙΚΤΑ αποτ/τα κέρδη εκμ/σεως 66.955,63 171.078,98
μείον: Εξοδα διοικητικησ λειτουργιας 25.281,59 130.980,31 Φόρος εισοδηματος 5.573,95 1.192,38
μείον: Εξοδα λειτουργιας διαθεσης 15.204,33 35.785,28 τακτικό αποθεματικο
μείον: Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα 19.817,95 21.508,53 Κέρδη χρήσεως εις νεον 52.138,56 50.018,35
πλέον: άλλα έσοδα εκμετ/σεως 0,00 0,00 Σύνολο 52.138,56 50.018,35
Σύνολο 6.651,76 -17.195,14 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλεύσεως 6.651,76 -17.195,14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/5/2013
πλέον: άλλα έσοδα εκμετ/σεως ΣΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.042,40 0,00 Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.:17763 Α ΤΑΞΕΩΣ
μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 4.906,66
Κέρδη οργανικά & έκτακτα 7.694,16 -22.101,80 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη χρήσεως 7.694,16 -22.101,80
Copyright © 2011 SMART ENERGAS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.