Φυσικό αέριο > Βιομηχανικό Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Ξενοδοχείο

(ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Φ.Α. 1400 KW)

Επίβλεψη: ΕΠΑ ΘΕΣ.

Πίεση λειτ.: 300 mbar

Copyright © 2011 SMART ENERGAS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.